Sprinkleri- ja sammutusjärjestelmien ammattilainen

JYPRO OY on vuonna 1990 perustettu automaattisia sammutusjärjestelmiä toimittava täyden
palvelun yritys. Toimipaikkamme sijaitsevat Jyväskylässä, Helsingissä ja Oulussa.

Jypro Oy:n palveluksessa on keskimäärin 25 sprinklerialan ammattilaista ja asiakkainamme on
yrityksiä teollisuuden, liike- sekä julkisrakentamisen alalta ympäri Suomen.

Toimintamme peruspilareita ovat ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö sekä panostaminen
laadukkaisiin ja joustaviin toimituksiin. Käytössämme on ISO 9001 : 2000 standardin mukainen
laatujärjestelmä, jossa asetettujen tavoitteiden ja projektikohtaisten laatusuunnitelmien mukaisesti
toimimalla takaamme asiakkaillemme sopimuksen mukaiset, laadukkaat ja kokonaistaloudelliset
sammutusjärjestelmät.

Sammutuslaitteistoasetuksen mukaan automaattisten sammutuslaitosten asennuksia ja
huoltoja saa tehdä vain Turvatekniikan keskuksen (TUKES) hyväksymä liike.
Jypro Oy on Turvatekniikan keskuksen sekä Finanssialan keskusliiton hyväksymismenettelyjen mukainen sprinkleri- ja vesisumuliike.