Sprinkleri- ja sammutusjärjestelmien ammattilainen

JYPRO OY on vuonna 1990 perustettu automaattisia sammutusjärjestelmiä toimittava täyden
palvelun yritys. Toimipaikkamme sijaitsevat Jyväskylässä ja Helsingissä.

Jypro Oy:n palveluksessa on keskimäärin 25 sprinklerialan ammattilaista ja asiakkainamme on
yrityksiä teollisuuden, liike- sekä julkisrakentamisen alalta ympäri Suomen.

Toimintamme peruspilareita ovat ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö sekä panostaminen
laadukkaisiin ja joustaviin toimituksiin. Käytössämme on ISO 9001 : 2000 standardin mukainen
laatujärjestelmä, jossa asetettujen tavoitteiden ja projektikohtaisten laatusuunnitelmien mukaisesti
toimimalla takaamme asiakkaillemme sopimuksen mukaiset, laadukkaat ja kokonaistaloudelliset
sprinklerijärjestelmät.

Sammutuslaitteistoasetuksen mukaan automaattisten sammutus- laitosten asennuksia ja
huoltoja saa tehdä vain Turvatekniikan keskuksen (TUKES) hyväksymä liike.
Jypro Oy on Turvatekniikan keskuksen sekä Finanssialan keskusliiton hyväksymismenettelyjen mukainen sprinkleriliike.